szekszard_.png
M e g h í v ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. november 23-án (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 8 óra 15 perc
 
A rendkívüli ülés indoka:      az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala és a Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának elfogadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Meghívott: dr. Mérei András tanácsadó, EX ANTE Kft.
 
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságát érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában létrejött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde Kadarka utcai Mini Bölcsődéjének hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmek elbírálására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásához kialakított szempontrendszer elfogadására és a 2022. évi fordulóhoz benyújtott pályázatok elbírálására
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(249. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat új szociális rászorultságtól függő ellátás megállapítására és kérelem elutasítására
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
Szekszárd, 2022. november 21.
 
 
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens