szekszard_.png
M e g h í v ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. október 27-én (csütörtökön) tartandó rendkívüli zárt ülésére
 
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
Ideje: 8 óra 30 perc
 
A rendkívüli ülés indoka:      az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának 29/2018. (II.20.) SZEB határozata visszavonására
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: Kocsis Anikó osztályvezető
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálására
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat új szociális rászorultságtól függő ellátás megállapítására és kérelem elutasítására (73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat szociális rászorultságtól függő ellátás megszüntetésére
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2022. október 25.
 
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens