szekszard_.png
M e g h í v ó
 
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. szeptember 27-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
Ideje: 8 óra 30 perc
 
A rendkívüli ülés indoka:      a Közgyűlési előterjesztések véleményezése és az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető, dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
(192. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
 
 
5. napirendi pont:
Javaslat szociális rászorultságtól függő ellátás megszüntetésére
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat új szociális rászorultságtól függő ellátás megállapítására és kérelem elutasítására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
 
 
Szekszárd, 2022. szeptember 23.
 
 
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens