szekszard_.png
M e g h í v ó
 
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. szeptember 13-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
Ideje: 8 óra 30 perc
 
A rendkívüli ülés indoka:      az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a 13. számú háziorvosi körzet vonatkozásában létrejött feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat személyes közreműködői szerződés tartalmának jóváhagyására a 6. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátása vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
Javaslat szociális rászorultságtól függő ellátás megszüntetésére
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat új szociális rászorultságtól függő ellátás megállapítására és kérelem elutasítására
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2022. szeptember 9.
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens