szekszard_.png
M e g h í v ó
 
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. augusztus 26-án (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Ideje: 8 óra 30 perc
 
A rendkívüli ülés indoka:      az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelem elbírálására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
5. napirendi pont:
Javaslat ápolási támogatás tovább folyósítására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat lakhatási támogatás iránti kérelem elutasítására
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat lakhatási támogatás megállapítására
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat pénzbeli ellátásból történő levonás érvényesítésére
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat szociális rászorultságtól függő ellátás megszüntetésére
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat új szociális rászorultságtól függő ellátás megállapítására és kérelem elutasítására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
Szekszárd, 2022. augusztus 24.
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens