szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Pénzügyi Bizottság
2020. február 26. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   14 óra
 
NAPIREND
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáraközgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet) közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Gazdasági Igazgatóság
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
 
3. napirendi pont:
Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pü. ügyintéző
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató, Tolna Megyei Balassa János Kórház
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) közgyűlési előterjesztés véleményezése
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
 
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Tamási Anna igazgatóságvezető
 
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Képviselői Alapról (tervezet) közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosítása közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
9. napirendi pont:
Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra történő átadása közgyűlési előterjesztés véleményezése
(71. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának elfogadására közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető
 
12. napirendi pont:
Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
13. napirendi pont:
Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
14. napirendi pont:
Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács megállapodásának felülvizsgálata - az előterjesztés később kerül kiküldésre közgyűlési előterjesztés véleményezése
(77. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Jogi Osztály
 
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának elfogadására közgyűlési előterjesztés véleményezése
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 
 
16. napirendi pont:
Ajánlat ingatlan megvételére közgyűlési előterjesztés véleményezése
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
17. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével folyó polgári peres eljárásokról közgyűlési előterjesztés véleményezése
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2020. február 21.
 
 
                                                                                                                                                                     Máté Péter s.k.
                                                                                                                                                                          PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Szily Máté
                                                  jogász