szekszard_.png
Meghívó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
2023. május 22-én (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
1.napirendi pont:
A köznevelési intézmények 2023/2024. nevelési évi óvodai és bölcsődei csoportjai- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
2.napirendi pont:
Köznevelési szerződés kötése „Az Én Ovim” Alapítvánnyal- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
3.napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
4.napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
5.napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására és közzétételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
6.napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, valamint az ezzel kapcsolatos további döntések meghozatalára- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
7.napirendi pont:
Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
8.napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelem elbírálására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
9.napirendi pont:
Egyebek
 
Zárt Ülés:
 
10.napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója és 2023. év 1. negyedévi pénzügyi beszámolója
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
 
Szekszárd, 2023. május 19.
 
Murvai Árpád
s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                         Dr. Holczer Mónika
                                                                          igazgatóságvezető