szekszard_.png
Meghívó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
2023. július 11-én (kedd) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 10 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
Zárt:
1.napirendi pont:
Szakértői vélemény megtárgyalása a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. -vel kapcsolatban lefolytatott belső ellenőrzésről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: dr. Póla Zoltán
 
 
2.napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. I. félév tapasztalatairól
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
 
Nyilvános:
3. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
4. napirendi pont:
Az Alisca Taekwondo Klub támogatási kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
5.napirendi pont:
Egyebek
 
 
Szekszárd, 2023. július 7.
 
Murvai Árpád
  s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                         dr. Holczer Mónika  
                                                                        igazgatóságvezető