szekszard_.png
 
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. március 27-én (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntés meghozatala, közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dirtybike Motorsport működéséről és terveinek bemutatásáról
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
5. napirendi pont:
Német nemzetiségi nevelés-oktatás Szekszárdon- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné SZNNÖ elnök
Előadó: Farkas Pár Györgyné SZNNÖ elnök
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
7. napirendi pont:
Tájékoztatás a városban működő civil szervezetekkel és egyesületekkel kötött megállapodások felülvizsgálatának helyzetéről
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
8. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
10. napirendi pont:
Az Unio Boksz Team támogatási kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
11. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület támogatási kérelme
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2023. március 24.
 
Murvai Árpád
s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                    
                                                                         Dr. Holczer Mónika
                                                                       igazgatóságvezető