szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. december 12-én (kedd) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 13 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
Nyilvános ülés:
 
1. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2023-2028.) elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
3. napirendi pont:
Javaslat városban működő civil szervezetekkel és egyesületekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatosan- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
 
4. napirendi pont:
Az óvodák alapító okiratainak módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítása, a bölcsődei csoportok szakmai programja- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
Zárt ülés:
 
7. napirendi pont:
Tájékoztatás a TARR KSC Szekszárddal folytatott egyeztetésről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2023. december 11.
 
         Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
 
dr. Holczer Mónika 
igazgatóságvezető