szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. november 30-án (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 óra 5 perc
Rendkívüli ülés indoka: Költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása.
 
 
 
NAPIREND
Nyilvános:
 
1. napirendi pont:
Javaslat bizottsági keret felosztásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2023. november 28.
 
       Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
 
dr. Holczer Mónika 
igazgatóságvezető