szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. november 16-án (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: Munkamegbeszélés után
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala.
 
 
NAPIREND
Zárt:
 
1. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra hiánypótlásként érkezett pályázatok elbírálása (77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
Szekszárd, 2023. november 15.
 
      Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
 
                                                                    dr. Gyulay Soma                                                                                                                                                                                    jogi és bizottsági referens