szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. október 24-én (kedd) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 13 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
Nyilvános:
 
1. napirendi pont:
Az óvodák 2023/2024. nevelési évre szóló munkatervei
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
2. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2023. évi nyári kihasználtsága
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület 2023. évi Sportkeretből (működési támogatás) megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására és közzétételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2023. október 19.
 
        Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
 
                                                                         dr. Holczer Mónika  
                                                                         igazgatóságvezető