szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, az
Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
 
2023. október 12. napján (csütörtök) tartandó rendes, együttes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   11 óra 15 perc
 
NAPIREND
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. és a TARR KSC Szekszárd között felmerült bérleti viszony, illetve sportközpont használati helyzet megtárgyalása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívottak: Szabó Gergő ügyvezető igazgató
                        Szabó Noémi szakmai igazgató
                        Bay Attila ügyvezető igazgató
 
Szekszárd, 2023. október 06.
 
 
                    Murvai Árpád s.k.                    Bomba Gábor s.k.        Máté Péter s.k.
                        OKSI elnök                                GVB elnök                      PB elnök       
 
 
 
Kiadmány hiteléül:
 
                                              dr. Holczer Mónika
                                               igazgatóságvezető