szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság   
2023. szeptember 26. napján (kedden) tartandó rendes, együttes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   13 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(198. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívottak: Pályázó
 
Szekszárd, 2023. szeptember 20.
 
 
                                                                       Bomba Gábor s.k.             Murvai Árpád s.k.
                                                                            GVB elnök                             OKSI elnök                 
Kiadmány hiteléül:
 
                                              dr. Holczer Mónika
                                               igazgatóságvezető