szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. szeptember 6-án (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 10 óra 15 perc
 
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő bérleti szerződés
 (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2023. szeptember 1.
 
Murvai Árpád
 s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
 
                                                                       dr. Holczer Mónika  
                                                                       igazgatóságvezető