szekszard_.png
Meghívó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
2023. július 17-én (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 10 óra 30 perc
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
Zárt:
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club 2023. évi I. féléves munkájáról és terveinek bemutatásáról
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán elnök
 
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági átvilágítása és annak elemzésének továbbítása a Közgyűlés felé
(szóbeli)
 
Nyilvános:
3. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2023. július 14.
 
Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
 
                                                                       dr. Gyulay Soma  
                                                                 jogi és bizottsági referens