szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. június 20-án (kedd) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 10 óra
 
NAPIREND
1.napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének ismételt megtárgyalása
(szóbeli)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök:
Meghívott: Gyarmati Gábor SZRNÖ. elnökhelyettes
 
Szekszárd, 2023. június 16.
 
      Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                         dr. Gyulay Soma
                                                                   jogi és bizottsági referens