szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2023. február 17-én (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Babits Mihály Kulturális Központ Remete terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 13 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztés véleményezése
 
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság véleményének összeállítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezetéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
 
Szekszárd, 2023. február 16.
 
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
                                                           dr. Ambrus Gábor
                                                     jogi és bizottsági referens