szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2023. február 13-án (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I emelet)
Ideje: 14 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Balázs László sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán ügyvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a 2022. évi Sportkeretből (működési támogatás) és tartalék keretből megítélt támogatási összegek felhasználásának módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Balázs László sport- és ifjúsági referens
 
 
Szekszárd, 2023. február 8.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
elnök
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
 
 
dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens