szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2023. február 6-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési döntéshozatal előkészítése
 
NAPIREND
NYILVÁNOS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat a 2023-évi bizottsági keret meghatározására
 (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2023. február 2.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
elnök
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
 
 
dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens