szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2023. január 26-án (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I emelet)
Ideje: 10 óra 20 perc
Rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
NYILVÁNOS:
 
1. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó:dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
2. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
A Szekszárd Büszkesége díj átadási idejének és lefolyásának megbeszélése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
4. napirendi pont:
Javaslattétel az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 2023-as munkatervére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
5. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2023. január 25.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
elnök
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
 
 
dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens