szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. november 05. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem 
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje:   15 óra 15 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Asztalitenisz Klub tájékoztatója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Sáth Sándor szakmai igazgató
 
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szenior Atlétikai Club működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Némethné László Zsuzsanna elnök
 
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 15 óra 30 perckor kerül sor.
 
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Mandulás Zoltán elnök
 
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 15 óra 40 perckor kerül sor.
 
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Egyesület működéséről
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Szőts Gábor elnök
 
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 15 óra 50 perckor kerül sor.
 
5. napirendi pont:
Az óvodák 2020/2021. nevelési évre szóló munkatervei
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Városi Diáksport Egyesület 2019. évi Sportkeret (Működés) célú támogatásra kapott  összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2020. november 03.
 
 
                                                                                                   Murvai Árpád s.k.
                                                                                   Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                                                                                                            elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                   jogi és bizottsági referens