szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. október 1. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje:   15 óra 15 perc
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi bizottsági keretének felosztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
2020. évi Sportkeret/Működési célú keret pályázati felhívása
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30.
 
 
 
 
                                                                                                   Murvai Árpád s.k.
                                                                                   Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                                                                                                          elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                   jogi és bizottsági referens