szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. szeptember 23. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet) Ideje:   15 óra
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
6. napirendi pont:
Összefoglaló az óvodák 2019/2020. nevelési évének munkájáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
7. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2020. évi nyári kihasználtsága
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
9. napirendi pont:
Az Íjász Egyesület kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
Szekszárd, 2020. szeptember 21.
 
 
 
 
                                                                                                   Murvai Árpád s.k.
                                                                                                Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                                                                                                 elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                   jogi és bizottsági referens