szekszard_.png
M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. augusztus 05. napján (szerda) tartandó rendes ülésére
 
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje:   11 óra
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezető) megbízására beérkezett pályázat véleményezése- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
 
 
Szekszárd, 2020. július 30.
 
 
 
 
                                                                                                                                         Murvai Árpád s.k.
                                                                                                                          Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                                                                                                                                                 elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                   jogi és bizottsági referens