szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. július 02. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 016-os Iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. földszint)
Ideje:   13 óra 15 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
2. napirendi pont:
Köznevelési intézmények vezetőinek pótléka- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Javaslat a városi díjak, elismerések adományozására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
Szekszárd, 2020. július 01.
 
                                                                                                 Murvai Árpád s.k.
                                                                                                      OKSI elnök                  
                                   
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens