szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, és az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2020. június 24. napján (szerdán) tartandó rendes, együttes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   17 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referense
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
6. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
9. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
Szekszárd, 2020. június 19.
 
 
                                                                                                                      Murvai Árpád s.k.     Csötönyi László s.k.
                                                                                                                           OKSI elnök                  KCV elnök
 
 
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens