szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
 
2020. március 13. napján (pénteken) tartandó rendkívüli, együttes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. március 12.
 
 
                                                                                           Zaják Rita s.k.             Murvai Árpád s.k.    Csötönyi László s.k.
                                                                                          SZEKÖF elnök                   OKSI elnök                    KCV elnök
 
 
 
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                     jogi és bizottsági referens