szekszard_.png

M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. március 05. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   18 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fehérlófia Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Bernáth Zsolt a Fehérlófia Sportegyesület elnöke
 
2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke
 
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 18 óra 40 perckor kerül sor.
 
3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Spurkerék Modellező Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Bánki Ede a Spurkerék Modellező Sportegyesület elnöke
 
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 18 óra 50 perckor kerül sor.
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a társaság 2019. évi mérlegbeszámolójával kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Előadó: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Meghívott: Horváth Rita Felügyelő Bizottsági tag
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
5. napirendi pont:
Beszámoló a Diákönkormányzat megalakulásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
6. napirendi pont:
Tájékoztatás a bizottsághoz érkezett kérelmekkel kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
7. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 35/2020. (II.24.) határozata által a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságától kért adatszolgáltatással kapcsolatos adatok megtárgyalása, elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nyerges Tibor bizottsági tag
Előadó: Nyerges Tibor bizottsági tag
             A Polgármesteri Hivatal részéről: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat a "Generációk Parkja" projekt helyszínére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
               A Polgármesteri Hivatal részéről: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Egyebek
 
 
Szekszárd, 2020. március 03.
 
                                                                                                                                                                Murvai Árpád s.k.
                                                                                                                                                                    OKSI elnök                  
                                   
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens