szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. február 20. napján (csütörtökön) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   18 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Beszámoló az íjász VB előkészületeiről, a szervező bizottságba delegált személy megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Meghívottak: Szedlár János a Magyar Íjász Szövetség alelnöke
Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke
                        Nagy Attila a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
                        Alexandra Manea a szervező bizottság tagja
 
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Unio Boksz Team kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Halász Gábor az Unio Boksz Team elnöke
                    Szabó Balázs a Szekszárdi Városvédők képviselője
 
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit KFT ügyvezetői állására kiírt pályázat véleményezése és értékelése, javaslattétel pontrendszer felállítására.
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
4. napirendi pont:
Informális beszámoló az új uszoda kapcsán az úszó szakosztály vezetőjével folytatott megbeszélésről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
5. napirendi pont:
A „Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelmének ismertetése
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Polip Ifjúsági Egyesület 2019. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
 
7. napirendi pont:
Egyebek
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es mérlegbeszámolójának megvitatása, elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Faragó Zsolt elnökhelyettes, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja
Meghívott: Horváth Rita a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja
 
Szekszárd, 2020. február 14.
 
                                                                                                 Murvai Árpád s.k.
                                                                                                       OKSI elnök                  
                                   
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens