szekszard_.png
M E G H Í V Ó
                                                                  az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság     
2020. január 28. napján (kedden) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   10 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő  módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
A Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelme -Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással kapcsolatos pályázati eljárás kiírására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
7. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Keretből kapott támogatási összegek felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
Szekszárd, 2020. január 24.
 
                                                                                                 Murvai Árpád s.k.
                                                                                                       OKSI elnök                  
                                   
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens