M E G H Í V Ó

                az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság  
2020. január 23. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   18 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Steig Gábor elnök
 
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2019. évi működésről, valamint a 2020. évi üzleti tervére vonatkozó tervezet
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2020. évi munkaterve
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2020. január 21.
 
                                                                                                                                Murvai Árpád s.k.
                                                                                                                                      OKSI elnök                              

                                              

Kiadmány hiteléül:

 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                     jogi és bizottsági referens