Szám: IV/B/13-23/2017.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. december 12. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
„Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

2. napirendi pont:
„Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(184. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatára és átdolgozására
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat elektromos töltőoszlopok telepítéséről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(185. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

6. napirendi pont:
Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Máté János, Építész Alkotóműhely Kft.

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/ 2017. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(325. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Piaci és vásári díjtételek felülvizsgálata
(326. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről (tervezet)
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(328. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(329. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendeletére
(310. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
(317. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

16. napirendi pont:
Az Állami Számvevőszék jelentése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ellenőrzéséről
(277. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

17. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(332. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(319. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(315. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

21. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(314. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

22. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására
(321. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

23. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásra
(331. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

24. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(305. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

25. napirendi pont:
Javaslat az E.R.Ö.V. Egyesület Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt-vel új Bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésére
(306. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

26. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(308. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

27. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében ingatlan vásárlás kezdeményezésére
(312. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

28. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi munkatervére
(304. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Kft. törzstőkéjének leszállítására
(333. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

30. napirendi pont:
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(180. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
 


Szekszárd, 2017. december 8. 
 

Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök karbantartására ” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(186. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(187. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens