Szám: IV/B/13-3/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. február 14. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 


NAPIREND

1. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívottak: az ügyben érintettek

2. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(a 29. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló megszüntetésére
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Az Adri-Épker Kft. közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Citiposter Kft. 2016. II. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8. napirendi pont:
A Dózsa György utca és a Vörösmarty utca parkolási helyzete
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz tározók üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat növényanyag kiültetésére 
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

11. napirendi pont:
„Megbízási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő intézmények érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi jegyzőkönyveinek elkészítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

12. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezés jóváhagyására 
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

13. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
 


Szekszárd, 2017. február 10.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslatok:

„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő szökőkutak, párakapuk és ivókutak üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

Javaslat Vállalkozói szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok Program keretében
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Esőmanók Tolna megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE:

Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
További napirendi pont javaslat: