Szám: IV/B/13-4/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. február 27. napján (hétfőn) tartandó rendes üléséreHelye: Babits Mihály Kulturális Központ, Parászta terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Meghívott: Herperger Babett az EMKA Tanácsadó Kft. stratégiai igazgatója

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (tervezet)
(36. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(41. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

8. napirendi pont:
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

9. napirendi pont:
Az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme
(44. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára

11. napirendi pont:
„Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára

12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára

13. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék NKft. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

14. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS:


15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

16. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Parkban lévő területek hasznosítására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Szekszárd, 2017. február 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

„Megbízási szerződés a VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem megvalósítására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
 

Zárt ülésre:

Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető