Szám: IV/B/13-22/2017.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. december 6. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
             Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)

Ideje: 14 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
„Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
 


Szekszárd, 2017. december 5.


Kővári László s.k.
GPB elnök