Szám: IV/B/13-21/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. november 28. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló 
             (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)

Ideje: 8 órakor


NAPIREND


ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
A 2017. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke


NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények és a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről (tervezet)
(287. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(291. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére
(278. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(296. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/4. sz. módosítása
(299. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

13. napirendi pont:
Javaslat a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

14. napirendi pont:
Javaslat műfüves labdarúgó pályákra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

15. napirendi pont:
A Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő településfejlesztési megállapodás jóváhagyása
(301. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

16. napirendi pont:
Javaslat a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal történő együttműködési megállapodás megkötésére
(283. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(295. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” megnevezésű pályázat keretében a Szekszárd, Patak utca 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti Önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásokat, valamint a 3303/1 hrsz. alatti magántulajdonban lévő lakásokat tartalmazó épületek felújítási, korszerűsítési munkáira, továbbá a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági épület közösségi házzá való átalakítására vonatkozó épületenkénti tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. napirendi pont:
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont:
„Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Javaslat a város területén található súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblák egységesítésére
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Szekszárd, Arany János utca 4-8. mögötti parkolóba kihelyezett KRESZ tábla felülvizsgálata
(177.számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
Lakossági kérelmek mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Kérelem sebességlassító bordák kihelyezésére
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Kérelem az Ebes utca – Major utca egyenrangú utak kereszteződésének felülvizsgálatára
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

26. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 9620 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási jog törlésére
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

27. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

28. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Szegedi Attila bizottsági tag

29. napirendi pont:
A 2017. évi bizottsági kereten levő összeg felhasználása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

önálló képviselői előterjesztés- javaslat:

30. napirendi pont:
A Tarr Kft. szolgáltatásainak kiterjesztése Szekszárdon
(292. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselők
Előadók: dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselők


Szekszárd, 2017. november 23.


Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

Közterület-használati díj elengedése iránti kérelem
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető