Szám: IV/B/13-20/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. október 26. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 óra 45 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(253. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató ügyvezetőjének kérelme
(271. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

Szekszárd, 2017. október 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök