Szám: IV/B/13-19/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. október 24. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 13 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(262. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (I. forduló)
(261. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről (tervezet)
(246. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges módosítása
(254. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rozinka Attila osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat a MAHIR Cityposter Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
(251. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

6. napirendi pont:
Külterületi közterületek elnevezése
(162. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

7. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető

8. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme
(157. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16.SE1-2017-00001 azonosítószámú „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázat vonatkozásában bérleti szerződés jóváhagyására
(263. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

11. napirendi pont:
Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívására „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című pályázat benyújtására
(265. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

12. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására
(267. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

13. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” megnevezésű pályázat keretében a Szekszárd, Patak utca 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti szociális lakásokat tartalmazó épületek felújítási, korszerűsítési munkáira, valamint a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági épület közösségi házzá való átalakítására vonatkozó tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

14. napirendi pont:
Hozzájárulás kérése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Szekszárd, Rákóczi u. 66. számú lakóingatlan előtt levő közkifolyó megszüntetésére
(250. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói-főcsatornába való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására
(249. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Az Állami Számvevőszék jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről
(257. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Szent István tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont:
Az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele
(260. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza) önkormányzati tulajdonba vételére
(258. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u. 18. szám alatti mélygarázs üzemeltetésére
(a 259. számú közgyűlési előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése - V. ütem” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Javaslat zártkerti ingatlanok ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyására
(152. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
Heimann Zoltán kérelme
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Tóth László kérelme
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

26. napirendi pont:
Minden W-tel Kft. közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

27. napirendi pont:
Tolna Megyei Kormányhivatal közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

28. napirendi pont:
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III. negyedév)
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


ZÁRT ÜLÉS:

30. napirendi pont:
A Szekszárd, belterület 4635 hrsz-ú ingatlan (Alkotmány u. 23/A) hasznosítása
(269. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezetőSzekszárd, 2017. október 20.


Kővári László s.k.
GPB elnök