Szám: IV/B/13-18/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. szeptember 27. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 13 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesülettel
(225. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Badacsonyi László a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint egyes függelékeinek a módosítására
(216. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról (tervezet)
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. számú közgyűlési előterjesztés)    (módosítás)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. számú közgyűlési előterjesztés)    (módosítás)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft., valamint a Szekszárdi Turisztikai Nkft. felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyása
(220. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárás kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának benyújtásához
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és levéltár beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételének elfogadására
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(228. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)    (melléklet módosítás)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Véleményezés az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosításának egyeztetési eljárásában
(217. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

12. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(221. számú közgyűlési előterjesztés)  (kiegésztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására
(229. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

14. napirendi pont:
TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia- hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető 

15. napirendi pont:
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása
(226. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető 

16. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése
(237. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. napirendi pont:
TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázasthoz konzorcium létrehozása
(238. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016 azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül játszótér kialakítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

20. napirendi pont:
A JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
(211. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

21. napirendi pont:
A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(214. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

22. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

23. napirendi pont:
Javaslat a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag

26. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

27. napirendi pont:
Az Ács - Állványozó Kft. kérelme
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

28. napirendi pont:
Kérelem fekvőrendőr kihelyezésére a Liszt Ferenc utcában
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

29. napirendi pont:
Kérelem KRESZ tükör kihelyezésére a Tompa utcában
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

30. napirendi pont:
Kérelem a Wesselényi utca 12. szám előtti mozgáskorlátozott parkoló megszüntetésére 
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

31. napirendi pont:
Az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

32. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2017. évi hossz- és keresztirányú festési munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

33. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

34. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


ZÁRT ÜLÉS:

35. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyására
(223. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

36. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Kft. működésével kapcsolatos döntésekre
(224. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

Szekszárd, 2017. szeptember 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető