Szám: IV/B/13-17/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. szeptember 7. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(131. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rieger Beáta osztályvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja selejtezési kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rieger Beáta osztályvezető

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a www.szekszard.hu weboldal (formai és tartalmi elemek, szerkesztőségi rendszer) megújítására és üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csikós András osztályvezető

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd 8569/4 hrsz-ú területre tervezett szilárd burkolatú útépítés és csapadékvíz elvezetése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2017. szeptember 6.


Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslatok:

A Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Javaslat a 2017. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatra
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

A Zöldtárs Alapítvány 2017. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető