Szám: IV/B/13-16/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. augusztus 22. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND


1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével működő társulás által fenntartott Családok Átmeneti Otthona felújítási és korszerűsítési munkáinak kivitelezésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt megvalósításához szükséges marketing feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

3. napirendi pont:
Bocskai utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat „kerékpárral behajtani tilos” KRESZ táblák kihelyezésére
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2017. I. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezetőSzekszárd, 2017. augusztus 18.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

 

További napirendi pont javaslat:

A Kézenfogva Alapítvány kérelme 
(129. számú bizottsági előterjesztés 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésére” 
(130. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész 
Előadó: Herr Teréz főépítész