Szám: IV/B/13-15/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. augusztus 1. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND


1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-88-2016 azonosítószámú „Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül fedett buszmegállók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016 azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához szükséges Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

4. napirendi pont:
Önerő biztosítása a Modern Városok Program keretében megvalósuló Szekszárd Megyei Jogú Város területén útépítési és mélyépítési munkák kivitelezéséhez
(121. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(116. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(117. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnökSzekszárd, 2017. július 28.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

„Tervezési szerződés a Szekszárd 56-os számú főút és a Mátyás király utcai kereszteződés 4. ágának a Sport utca felé történő megnyitásának kialakításához szükséges tervek elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető