Szám: IV/B/13-14/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. július 18. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda (Szekszárd, Széchenyi u. 29-31.) 
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-88-2016 azonosítószámú „Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül fedett buszmegállók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016 azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához szükséges Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

7. napirendi pont:
Török József kérelme
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó:  Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Vespa Klub Magyarország Egyesület kérelme
(102. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Szekszárdi Fősővárosi Kör Egyesület kérelme
(103. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Az Ybl Miklós lakótelep parkolási helyzete
(104. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Javaslat súlykorlátozó táblák kihelyezésére
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Csóka Tamás kérelme
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Kérelem vételár mérséklésre 
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Takler Ferenc útvételi kérelme
(110. sz. bizottsági előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Dér Péter útvételi kérelme
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezetőSzekszárd, 2017. július 14.


Kővári László s.k.
GPB elnök