Szám: IV/B/13-13/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. június 20. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 133 terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 
 

NAPIREND
 

1. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bebics János vezérigazgató

2. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag

3. napirendi pont:
Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület képviselője

4. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(136. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató

5. napirendi pont:
Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei fejlesztésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(192. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerület jóváhagyására (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(171. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(184. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Javaslat a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságai ügyrendjének elfogadására
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt terv” elkészítésére a „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére” vonatkozó pályázat benyújtásához
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatos 2017. évi programtervének elfogadására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

17. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Javaslat a Tartsay Vilmos utca és Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(177. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Zöldfelület-karbantartó csoport gépjármű beszerzése
(96. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2017. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Keretmegállapodás kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésére a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-vel
(99. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS:

25. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

26. napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására
(188. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző


Szekszárd, 2017. június 16.


Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza, valamint a Piac Közösségi Tér hűtés - fűtés, valamint víz - és csatorna épületgépészeti rendszere üzemviteli ellenőrzése, hibaelhárítása és TMK munkáinak elvégzésére
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető