Szám: IV/B/13-11/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. június 6. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 


NAPIREND

1. napirendi pont:
Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére elektromos gépkocsi beszerzésére
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Tervezési szerződés a TOP-6.1.1-16 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges pályázat előkészítő felmérési tervek, tervezői költségvetések  elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

3. napirendi pont:
„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, az Önkormányzat tulajdonában lévő óvodák, orvosi rendelők, szociális intézmények vizesblokkjainak, illetve a főzőkonyhák tisztasági festésére” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór utcai tagintézményének nyílászáró cseréje” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítása
(87. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8. napirendi pont:
Szekszárdi Református Egyházközség kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2017. június 2.

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat az „Ady Endre Szakképző Iskola Emlékparkjának zöldítése” tárgyú támogatási megállapodás módosítására
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető