Szám: IV/B/13-10/2017.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. május 16. napján (kedden) tartandó rendes üléséreHelye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 133 terem
(Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

4. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala- mint közös önkormányzati hivatal- 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Beszámoló a 2016. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadására
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

11. napirendi pont:  
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató

12. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való részvételre
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való részvételre
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázaton való részvételre 
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” című felhívásra pályázat benyújtására
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános Iskolában futballpálya létesítésére
(158. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

20. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására
(148. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

21. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens

22. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök

23. napirendi pont:
Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz Főépítész

24. napirendi pont:
Kérelem a Vörösmarty utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Oxygen Group Kft. kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS:

26. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(118. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

27. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(119. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

28. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

29. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(a 121. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

30. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(122. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

31. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

32. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(124. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

33. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Beke Tiborné könyvvizsgáló

34. napirendi pont:
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

35. napirendi pont:
A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

36. napirendi pont:
A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

37. napirendi pont:
A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

38. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása
(140. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző


Szekszárd, 2017. május 11.


Kővári László s.k.
GPB elnök