Szám: IV/B/13-9/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. május 5. napján (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 órakor 

NAPIREND

1. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések a TOP-6.1.4-16 azonosítószámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra beadásra kerülő „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” és „Sió turisztikai fejlesztése” című projektek megvalósításához szükséges Üzleti terv és Marketingstratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására
(78. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a 43. Gemenci Nagydíjhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások jóváhagyására
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. május 4.


Kővári László s.k.
GPB elnök