Szám: IV/B/13-8/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. április 25. napján (kedden) tartandó rendes üléséreHelye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 132 terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 


NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatására 
(108. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(109. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Együttműködési kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program megvalósítására
(116. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való részvételre
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt kialakítandó Ügyeleti Központ vázlatterveinek, kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

8. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat parkolók kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

10. napirendi pont:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár selejtezési kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati földutak javítására
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János bizottsági tag
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag

12. napirendi pont:
Kérelem a Palánki-hegyen lévő önkormányzati ingatlanok vételére
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

13. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

14. napirendi pont:
Telek-kiegészítési kérelem
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

15. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

16. napirendi pont:
Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I. negyedév)
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

Önálló képviselői előterjesztés- javaslat:

18. napirendi pont:
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs képviselő
Előadó: Szabó Balázs képviselő

ZÁRT ÜLÉS:

19. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosítására
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

20. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

21. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


Szekszárd, 2017. április 21.


Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök